Z dnia 2009-07-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2009 r. w sprawie:
 • 11507/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • 11508/09/V/P - zorganizowania zaplecza technicznego dla startu Maratonu Solidarności w dniu 15 sierpnia 2009r.
 • 11509/09/V/O - wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła"
 • 11510/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 11224/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 2009r.
 • 11511/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dzieci i młodzieży ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 11225/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 2009r.
 • 11512/09/V/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na realizację projektu „ Gdynia Business Week” w ramach organizacji „Akcji Lato 2009” w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 11513/09/V/S - wyrażenia zgody na demontaż trzech klimatyzatorów w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR
 • 11514/09/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Taxi-Plus Oddział w Gdyni; 2) Kierowców Taksówek Osobowych MPT Gdynia; 3) Intendentów Morskich; 4) Pomorskiego Towarzystwa Ekologicznego na drogę postępowania sądowego i ustanowienie dla w/wym. Stowarzyszeń kuratorów
 • 11515/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup 3 gaśnic proszkowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 11516/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie opracowania dotyczącego uzasadnienia efektu ekologicznego oraz określenia wskaźników zakładanych celów oraz rezultatów realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 11517/09/V/M - wykonania prac remontowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 31-37, 43-49 w Gdyni
 • 11518/09/V/M - wykonania projektu technicznego i dokumentacji kosztorysowej dotyczących rozbiórki budynku- siedziby świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177 w Gdyni
 • 11519/09/V/M - wykonania rozbiórki drewnianego budynku gospodarczego oraz ustawienia kontenera blaszanego na cele gospodarcze przy ul. Północnej 1A w Gdyni
 • 11520/09/V/M - wykonania projektu technicznego rozbiórki oraz likwidacji 10 garaży murowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego 16-18 w Gdyni
 • 11521/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym przy ul. Chrzanowskiego 21
 • 11522/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni
 • 11523/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11524/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11525/09/V/M - opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny kolejności wykonania robót wyburzeniowych garażu gminnego przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni
 • 11526/09/V/M - remontu muru oporowego przy garażu gminnym przy ul. Kopernika w Gdyni
 • 11527/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Promiennej 1A
 • 11528/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pawiej 23
 • 11529/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 128
 • 11530/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10875/09/V/M z dnia 02 czerwca 2009r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej 115 C
 • 11531/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 11054/09/V/M z dnia 16 czerwca 2009 r. na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gdyni oraz podpisania aneksu do umowy nr SK/1140/MG/304-W/2009
 • 11532/09/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę nieruchomości
 • 11533/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 11534/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na dodruk kart QSL dla Morskiego Klubu Łączności SZKUNER SP2ZIE w Gdyni w związku z The Tall Ship’s Races 2009
 • 11535/09/V/U - zamówienia wykonania projektu graficznego materiałów na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona” oraz wkładki do karty ewidencyjnej zabytku
 • 11536/09/V/U - zamówienia wykonania druku materiałów graficznych na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 11537/09/V/U - zamówienia wykonania projektu rekonstrukcji pokrycia dachowego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Lubawskiej 4 w Gdyni
 • 11538/09/V/U - zamówienia wykonania specjalistycznej korekty przekładu na język angielski książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 11539/09/V/P - zakupu 10 kompletów albumu „Kościoły Archidiecezji Gdańskiej tom I-III”
 • 11540/09/V/P - zakupu 200 egzemplarzy książki „Piaśnica”
 • 11541/09/V/P - zakupu 5 egzemplarzy książki „Marynarka Wojenna”
 • 11542/09/V/P - dofinansowania wydania książki „Zwyczaje rybaków polskiego wybrzeża Bałtyku”
 • 11543/09/V/P - dofinansowania wydania książki „Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni”
 • 11544/09/V/P - dofinansowania wydania książki „Przygody chochlika”
 • 11545/09/V/P - dofinansowania wydania książki „Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni)”
 • 11546/09/V/S - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji pracownikom Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11547/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – „DROZET”
 • 11548/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – NORD Investmens
 • 11549/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – Krysiński
 • 11550/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11487/2009/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.09 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206 000 EUR na dostawę artykułów elektrycznych dla UMG w 2008r.
 • 11551/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 11552/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11553/09/V/K - sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11554/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w NZOZ Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni
 • 11555/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 133/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa
 • 11556/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 135/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11557/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 185 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kampinoskiej / Knyszyńskiej – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11558/09/V/M - zmiany umowy dzierżawy i sporządzenia Aneksu nr 1 do umowy nr MG 111/D/09 z dnia 14.05.2009 r.
 • 11559/09/V/O - zlecenia w trybie do 14.000 EUR wykoszenia chwastów z terenów gminnych
 • 11560/09/V/O - wyrażenia zgody na wykonanie naprawy uszkodzonej gabloty stanowiącej element ekspozycji „Zanim wyrzucisz – pomyśl”
 • 11561/09/V/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 11562/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 11563/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 11564/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 11565/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 11566/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
 • 11567/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę powielenia dokumentacji zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 11568/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/335/UP/96/W/2008 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum Kultury w Gdyni
 • 11569/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 11570/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
 • 11571/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 11572/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni”
 • 11573/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 8 a – w trybie z wolnej ręki
 • 11574/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38 na wykonanie robót budowlanych obejmujących: kanalizację deszczową w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłowską I etap
 • 11575/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
 • 11576/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie napraw uszkodzeń węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
 • 11577/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 11578/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11579/09/V/M - remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 33
 • 11580/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Przemysławowi Lebiedzińskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni”
 • 11581/09/V/P - wymiany zużytych części schodołazu gąsienicowego
 • 11582/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11462/09/IV/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 11583/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 11584/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/8/UR/2007 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Morskiej 127 na działkach nr 374/262 i 375/262; km 49 w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 11585/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej
 • 11586/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej
 • 11587/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej
 • 11588/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 77
 • 11589/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej
 • 11590/09/V/P - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spektakli teatralnych w Gdyni - w ramach XIII Festiwalu Szekspirowskiego
 • 11591/09/V/P - powołania nowego składu komisji konsultacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.08.2009