Z dnia 2009-07-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.07.2009 r. w sprawie:
  • 11505/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wzmocnienia istniejących podciągów żelbetowych dla dodatkowego wsparcia dźwigarów oraz wzmocnienia ściany szczytowej i ścian piwnic sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
  • 11506/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.07.2009