Z dnia 2009-07-13

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2009 r. w sprawie:

  • 11366/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie roboty budowlanej obejmującej wykonanie systemu podgrzewania murawy płyty boiska w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.07.2009