Z dnia 2009-07-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.07.2009 r. w sprawie: -
 • 11304/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Odwodnienie działki Nr 81/1 przy ulicy Górniczej w Gdyni”
 • 11305/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie działki Nr 81/1 przy ulicy Górniczej w Gdyni”
 • 11306/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi transportowej
 • 11307/09/V/R - zawarcia umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” na przyjęcie do realizacji zadania: prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 11308/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chabrowej 9 w Gdyni
 • 11309/09/V/M - remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 11310/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
 • 11311/09/V/M - wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 176 w Gdyni
 • 11312/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11313/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11314/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11315/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11316/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11317/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11318/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (WARBUD Sp. z o. o.).
 • 11319/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (VAYA Sp. z o. o.)
 • 11320/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11321/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Oliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11322/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierż
 • 11323/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, emisji spotu radiowego oraz produkcji plakatów i ulotek promujących imprezę z miejskiego kalendarza imprez
 • 11324/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w okolicznościowym wydaniu magazynu Forum Pomorskie- „Zjazd Kaszubów 2009”
 • 11325/09/V/O - zakupu wyposażenia pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 • 11326/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 8880/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11327/09/V/S - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia dofinansowania kosztów wymiany posadzki w ciągach komunikacyjnych Urzędu Miasta Gdyni
 • 11328/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 11329/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Opata Hackiego 12
 • 11330/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 11331/09/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pana Stefana Iżyłowskiego
 • 11332/09/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Franciszka Walickiego
 • 11333/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10898/09/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych o wartości do 14.000 EUR
 • 11334/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108B-112C w Gdyni
 • 11335/09/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej
 • 11336/09/V/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a poniżej kwoty 206.000 EUR, na usługę „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektów plastycznych i wykonawczych) oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miejskiej”
 • 11337/09/V/S - wyrażenia zgody na złożenie wypowiedzeń umów najmu pomieszczeń położonych przy ul. Wendy 7/9 oraz ul. Legionów 130 w Gdyni
 • 11338/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11339/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11340/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup wykładzin podłogowych i klejów na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 11341/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej”
 • 11342/09/V/U - uzyskania odpisu z ksiąg wieczystych dla terenu stadionu rugby przy ulicy Sportowej w Gdyni
 • 11343/09/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
 • 11344/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 7407/2008/V/M z 02.09.2008 r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego o wydanie lokalu przy ul. Szczecińskiej oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 11345/09/V/U - zamówienia odrestaurowania drzwi zabytkowych w budynku przy ul. Arciszewskich 26 A-B w Gdyni
 • 11346/09/V/U - zamówienia odrestaurowania zabytkowych drzwi w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdyni
 • 11347/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarządzania ruchem „TRISTAR”
 • 11348/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót związanych ze wzmocnieniem stropu w budynku Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60
 • 11349/09/V/U - podpisania umowy z PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 11350/09/V/P - dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 11351/09/V/S - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 11255/2009/V/S w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonywanie bieżących napraw i konserwacji tablic informacyjnych rad dzielnic
 • 11352/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 11353/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 11354/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11355/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11356/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11357/09/V/R - zmiany zarządzeń prezydenta miasta Gdyni dotyczących realizacji projektu pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 11358/09/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia z Agencją Mienia Wojskowego
 • 11359/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu na płytę i okładkę do 3 minutowego filmu „Gdynia najpiękniejsze miejsce na ziemi”
 • 11360/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR okolicznościowych znaczków oraz kartek pocztowych emitowanych przez Pocztę Polską z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 11361/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – Trasa Kwiatkowskiego
 • 11362/09/V/M - przyjęcia aktu założycielskiego spółki: Forum Kultury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.07.2009