Z dnia 2009-06-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2009 r. w sprawie: -
 • 11112/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację sceny Alter Space w ramach Heineken Open`er Festival 2009, niektórych elementów technicznych Heineken Open`er Festival 2009 oraz honoraria 2 artystów Heineken Open`er Festival 2009
 • 11113/09/V/P - zakupu domeny na potrzeby projektu DOKI - Gdyński Inkubator Aktywności
 • 11114/09/V/P - odnowienia domen dla Rad Dzielnic
 • 11115/09/V/P - wykonania wersji obcojęzycznych etiudy o modernizmie
 • 11116/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę ul. Krzemowej w Gdyni dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogowego łączącego ulice Chwaszczyńską ze Starochwaszczyńską w Gdyni – ul. Krzemowa”, realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 11117/09/V/O - akceptacji aneksu Nr 4 do umowy Nr KB/427/OZ/22/W/2006 z dnia 30.06.2006r.
 • 11118/09/V/M - wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz zmianę miejsca odprowadzenia wód opadowych z lokalu użytkowego w którym mieści się Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
 • 11119/09/V/M - wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni użytkowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej
 • 11120/09/V/M - wykonanie remontu budynków i lokali mieszkalnych komunalnych - ul. Morska 67 w Gdyni
 • 11121/09/V/M - remontu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
 • 11122/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Węglowej 20 w Gdyni
 • 11123/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 43 w Gdyni
 • 11124/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 11125/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 11126/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 11127/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 11128/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni
 • 11129/09/V/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych i drewnianego płotu przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 11130/09/V/M - wymiany drzwi wejściowych i remontu wejścia do budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 11131/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. Kołłątaja 52 w Gdyni
 • 11132/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. Rybaków w Gdyni
 • 11133/09/V/M - wykonania prac remontowych przy ul. Legionów 23A w Gdyni
 • 11134/09/V/M - remontu placów zabaw będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 przy ul. Opata Hackiego- Zamenhofa w Gdyni
 • 11135/09/V/M - usuwania awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym – ul. Folwarczna 9 w Gdyni
 • 11136/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 11137/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11138/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11139/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11140/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11141/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11142/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Oliwkowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11143/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olkuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11144/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11145/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11146/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 155/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11147/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 133/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11148/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 142/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11149/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Pułaskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11150/09/V/M - udzielenia zamówienia na wykonanie opinii
 • 11151/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie t-shirtów z logotypem zlotu żaglowców dla pracowników informacji turystycznej
 • 11152/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na zlot żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia”
 • 11153/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania flag promujących imprezy z miejskiego kalendarza imprez
 • 11154/09/V/O - wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia firm wobec Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni
 • 11155/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni
 • 11156/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 57-57A w Gdyni
 • 11157/09/V/M - zamontowania osłon dźwiękochłonnych na dachu rotundy gminnego lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 11158/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łużycach
 • 11159/09/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2009r. o wartości do 14.000 EUR
 • 11160/09/V/O - wydatkowania środków na organizację „Akcji Lato 2009” w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 11161/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11162/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów do wykonania okablowania strukturalnego
 • 11163/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Siemiradzkiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11164/09/V/S - zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 11165/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże”
 • 11166/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 11167/09/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji letniej 2009 r.
 • 11168/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2008
 • 11169/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne powyżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na wykonanie dla Gminy Miasta Gdyni dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
 • 11170/09/V/P - wykonania systemu powiadamiania OSP Wiczlino
 • 11171/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 11172/09/V/U - akceptacji treści umowy o wykonanie prac związanych z podłączeniem do instalacji wewnętrznej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28, urządzeń kompaktowego węzła wymiennikowego
 • 11173/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28 do sieci cieplnej należącej do OPEC
 • 11174/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania identyfikatorów przeznaczonych dla uczestników The Tall Ships Races 2009 Gdynia
 • 11175/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu oraz druk kart i dyplomów dla Morskiego Klubu Łączności Szkuner SP2 ZIE w związku ze Zlotem Żaglowców 2009 w Gdyni
 • 11176/09/V/P - udzielenie zamówienia publicznego na zakup zdjęć z uroczystości wręczenia nagrody w konkursie „100% z 1%” organizowanym przez tygodnik Newsweek Polska
 • 11177/09/V/P - organizacji pobytu grupy harcerzy w Gdyni w dniu 26 czerwca 2009 r.
 • 11178/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11179/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy KB/3/MOPS/2009 w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat
 • 11180/09/V/R - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11181/09/V/S - uchylenia zarządzenia nr 6138/08/V/S dotyczącego współpracy UM Gdyni z radami dzielnic miasta Gdyni oraz przyjęcia nowej treści zasad współpracy UM Gdyni z radami dzielnic miasta Gdyni
 • 11182/09/V/M - przyjęcia „Instrukcji w sprawie trybu udzielania i sprawozdawczości z pomocy publicznej”
 • 11183/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej związanej z likwidacją izolacji z koca azbestowego wraz z robotami towarzyszącymi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni
 • 11184/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”
 • 11185/09/V/P - akceptacji treści umowy z firmą Sony Poland sp. z o.o. w ramach współpracy przy okazji konkursu fotograficznego ogłoszonego w związku ze zlotem żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdyni”
 • 11186/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z miast siostrzanych w ramach regat The Tall Ships’ Races 2009
 • 11187/09/V/P - zorganizowania obchodów Święta Marynarki Wojennej RP
 • 11188/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11022/V/2009/P z 9 czerwca 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej w Babich Dołach tj. gruntu o powierzchni około 72 ha oraz budynków o łącznej powierzchni 1.695 m2 będących pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, z przeznaczeniem na organizację imprezy artystycznej „Heineken Opener Festival 2009” w dniach 2.07.-5-072009 r.
 • 11189/09/V/P - powołania dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
 • 11190/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na rewitalizację konstrukcji i budynków Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza
 • 11191/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 11192/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wiczlino na odcinku od ul. Tęczowej do istniejącej przepompowni ścieków PO
 • 11193/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych związanych z aktualizacją monitoringu i kontroli dostępu na zadaniu inwestycyjnym pn: „stadion rugby z zapleczem socjalnym przy ul. Sportowej w Gdyni”
 • 11194/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15 kV i kablami zasilaczy prądu stałego zlokalizowanej przy ul. Kieleckiej w Gdyni”
 • 11195/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 11196/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/192/UI/40/W/2009 na wykonanie prac projektowych przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ul. Zbożowej 58 w Gdyni
 • 11197/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską i ul. Kuśnierską w Gdyni
 • 11198/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską i ul. Kuśnierską w Gdyni
 • 11199/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni przy ulicy Gen.J.Hallera 9 ”
 • 11200/09/V/U - zmiany zapisów umowy nr KB/244/UR/3/W/2009 na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją i utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
 • 11201/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni”
 • 11202/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Andaluzyjskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 11203/09/V/M - wyrażenia zgody na zakup do kwoty 14.000 EUR biletów na Heineken Open’er Festival, Festival Globltica oraz Ladies’ Jazz Festival dla patrona medialnego kampanii „Wiejj do Gdyni” firmy Clear Channel Poland
 • 11204/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia Open City for Open’er Festival oraz The Tall Ships’ Races 2009 Gdyni
 • 11205/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem nośników, druk plakatów oraz wyklejenie 18 dwustronnych nośników Citylight
 • 11206/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy al. Jana Pawła II
 • 11207/09/V/M - zmiany umowy dzierżawy gruntu gminnego nr MG/217/D/2008 z dnia 1.06.2009 r.
 • 11208/09/V/S - dostawy naturalnej wody mineralnej do 14.000 EUR oraz wyboru oferenta
 • 11209/09/V/S - wyrażenia na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu dla Straży Miejskiej w 2009 r.
 • 11210/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 11211/09/V/S - szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 11212/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 08.07.2009