Z dnia 2009-05-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2009 r. w sprawie:
  • 10851/09/V/S - sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
  • 10852/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Wyposażenie toalet w pawilonach przy Al. Jana Pawła II”
  • 10853/09/V/U - zmiany zapisów umowy nr KB/244/UR/3/W/2009 na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe (parkomaty) wraz z ich instalacją i utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.06.2009