Z dnia 2009-05-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2009 r. w sprawie:
  • 10847/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/335/UP/96/W/2008 z dnia 15.05.2008 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni
  • 10848/09/V/U - zawarcia Aneksu do Umowy Szczegółowej Nr 2 z dnia 5 marca 2008 r.
  • 10849/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/109/UP/30/W/2008 z dnia 18.02.2008 r. na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków
  • 10850/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.06.2009