Z dnia 2009-05-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.05.2009 r. w sprawie:
 • 10756/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę czterech samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 10757/09/V/P - przygotowania i organizacji pokonkursowej wystawy zdjęć najlepszych fotografików startujących w XIII edycji konkursu „Gdańsk Press Photo” im. Zbigniewa Kosycarza, w tym również prac fotografików gdyńskich
 • 10758/09/V/P - zlecenia organizacji Wielkiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
 • 10759/09/V/P - przygotowania materiałów prezentowanych na konferencji „Dobre praktyki samorządu wspierające aktywność osób niepełnosprawnych”
 • 10760/09/V/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni
 • 10761/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację programu artystycznego w namiocie na Pl. Grunwaldzkim podczas Tall Ships’ Races 2009
 • 10762/09/M/V - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Piłsudskiego 50B w Gdyni
 • 10763/09/M/V - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 12 w Gdyni
 • 10764/09/U/V - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na rondzie krzyżujących się ulic Bosmańskiej, Benisławskiego i Nasypowej w Gdyni
 • 10765/09/U/V - zmiany Zarządzenia na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni’
 • 10766/09/U/V - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury (przyłącza kanalizacji deszczowej) w pasie drogowym ulicy Sportowej w Gdyni w związku z budową stadionu rugby z zapleczem socjalnym
 • 10767/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie napraw nawierzchni drogowej ulicy Cylkowskiego
 • 10768/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 10769/09/O/V - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10770/09/O/V - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Usługowych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 10771/09/V/O - organizacji roku szkolnego 2009-2010 w prowadzonych przez miasto Gdynię przedszkolach i Młodzieżowym Domu Kultury
 • 10772/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10773/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej 30 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10774/09/M/V - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Łanowej
 • 10775/09/M/V - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 11-13 kl.11 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 10776/09/M/V - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG /524/92 z dnia 21 grudnia 1992 roku przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 238
 • 10777/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedłużenia wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego
 • 10778/09/U/V - wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku
 • 10779/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego oraz parkingu przy ul. Orłowskiej
 • 10780/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino – Radiostacja festynu „Noc Świętojańska” w dniu 06 czerwca 2009 r.
 • 10781/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego w dniu 06 czerwca 2009 r.
 • 10782/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie Festynu Kaszubskiego w dniu 13 czerwca 2009 r.
 • 10783/09/O/V - akceptacji zmian w umowie nr SK/273/OZ/6-W/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.
 • 10784/09/U/V - udzielenia zamówienia w trybie do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowiczlińskiej – Anyżowej w Gdyni
 • 10785/09/P/V - zorganizowania Juwenaliów 2009 pod nazwą „Delfinaria”
 • 10786/09/P/V - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację festiwalu Kultur Świata Globaltica 2009
 • 10787/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Aresa przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 10788/09/M/V - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 10789/09/S/V - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej – Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
 • 10790/09/O/V - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Olimpijczyk” z Drawska Pomorskiego
 • 10791/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10792/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10793/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Tarnowa oraz przy ul. Rycerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10794/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów: nr KB/437/UP/125/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 4 – podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni oraz nr KB/409/UP/113/W/ na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i remontu podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej na terenie Sopotu
 • 10795/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji położonych przy ul. Orłowskiej 66,70,72,74
 • 10796/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji instalacji oraz wyposażenia w toaletach ogólnodostępnych zlokalizowanych w pawilonach przy Al. Jana Pawła II w Gdyni”
 • 10797/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo2/Morska 89
 • 10798/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo2/Morska 89
 • 10799/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na ociepleniu ścian budynku żłobka „Niezapominajka” w Gdyni
 • 10800/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 500 zestawów gdyńskich fregat – monet okolicznościowych emitowanych z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10801/09/V/M - udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Koszykówki
 • 10802/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tablic formatu A4 z dyplomami w etui dla zwycięzców konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 10803/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową /Al. Jana Pawła II
 • 10804/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła I
 • 10805/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II
 • 10806/09/V/M - źródła finansowania aktu notarialnego zamiany nieruchomości położonej przy ul. Redłowskiej 31, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości Skarbu Państwa położone przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 i Kuśnierskiej
 • 10807/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na dokonanie wyceny nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3
 • 10808/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nakładów poniesionych przez działkowców na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy al. Zwycięstwa – w trybie z wolnej ręki
 • 10809/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem zwrotu kosztów procesu
 • 10810/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy promującej Gdynię w dodatku TV do dziennika Super Express
 • 10811/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na transport i rozładunek rzeźby
 • 10812/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 10813/09/V/S - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na wykonanie dla Gminy Miasta Gdyni dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
 • 10814/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
 • 10815/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację, wdrożenie, asystę techniczną i konserwację „Systemu Informatycznej Obsługi Dochodów Miasta”
 • 10816/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 10817/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10665/09/V/S w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • 10818/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni pana Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
 • 10819/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na modernizację systemu łączności radiowej Straży Miejskiej w Gdyni
 • 10820/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8765/08/V z 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 10821/09/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę 500.000 sztuk torebek na psie nieczystości
 • 10822/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10823/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10824/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10825/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenie szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegająca na budowie dwóch budynków mieszkalnych na terenie określonym, jako 089 MW2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 10826/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenie szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegająca na budowie trzech budynków mieszkalnych na terenie określonym, jako 008 MW2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie ulic Suchej i Wiczlińskiej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 10827/09/V/U - zamówienia wykonania specjalistycznej opinii dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Popiela 12 w Gd
 • 10828/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni wraz z trzyletnią pielęgnacją przy ulicy Zakręt do Oksywia
 • 10829/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/306/UI/83/W/2009 na usługę zakupu oraz wykonania nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 10830/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w Gdyni”
 • 10831/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 10832/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UP/121/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedłużenie drogi gospodarczej wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III do łącznika pod przejazdem PG1 wraz z wyposażeniem technicznym i kanalizacją sanitarną
 • 10833/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy al. Jana Pawła II – sezonowe pawilony handlowe
 • 10834/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 10835/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu „przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
 • 10836/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w Gdyni
 • 10837/09/V/P - organizacji konferencji „Zawsze Aktywni” odbywającej się w Gdyni w dniach 4 – 5 czerwca 2009 roku
 • 10838/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Tall Ships’ Races 2009
 • 10839/09/V/P - organizacji wizyty przedstawicieli samorządu gruzińskiego w Gdyni
 • 10840/09/V/P - organizacji uroczystości odsłonięcia rzeźby Antoniego Suchanka przy molo w Orłowie w dniu 31 maja 2009 r.
 • 10841/09/V/P - druku zaproszeń na uroczyste otwarcie 11 Baterii Stałej w Gdyni
 • 10842/09/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” oraz „Bezpieczna dzielnica”
 • 10843/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy najmu na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 5
 • 10844/09/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2009
 • 10845/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci w wieku od 0 do 3 lat
 • 10846/09/V/P - zakupu dwóch namiotów magazynowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.06.2009