Z dnia 2009-05-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009 r. w sprawie:
 • 10674/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie pt. „Bliżej sceny – cykl imprez kulturalnych” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 10675/09/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 10493/09/V/S z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 • 10676/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup klimatyzatorów przenośnych marki SHARP CV-PO9FR na potrzeby UMG
 • 10677/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
 • 10678/09/V/M - wykonania dokumentacji projektowej węzła cieplnego i modernizacji instalacji ogrzewania pawilonów zlokalizowanych w budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 10679/09/V/M - wykonania pergoli śmietnikowej przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni
 • 10680/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usług sanitarno-porządkowych przy ul. Legionów 23A w Gdyni
 • 10681/09/V/M - pielęgnacji drzewostanu (prześwietlenia koron drzew) przy ul. Chylońskiej nr 133-137 w Gdyni
 • 10682/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 10683/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10684/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10685/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10686/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10687/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10688/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10689/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10690/09/V/M - wynajęcia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Equant Communications Poland Spółka z o.o.
 • 10691/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i druk map ścieżek rowerowych „Rowerem po Gdyni”
 • 10692/09/V/M - akceptacji treści Deklaracji współpracy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Dream Factory w ramach współpracy przy okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10693/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/31/MGG/31/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 10694/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10695/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 31-33
 • 10696/09/V/M - remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dickmana 38
 • 10697/09/V/M - remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dickmana 38
 • 10698/09/V/M - remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dickmana 38
 • 10699/09/V/M - remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dickmana 39
 • 10700/09/V/M - pełnienia nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót budowlanych przy ul. Płk. Dąbka 185
 • 10701/09/V/M - wykonania projektu technicznego dotyczącego prac remontowych w mieszkaniach gminnych położonych przy ul. Dąbrowskiego 6-32
 • 10702/09/V/R - wykonania projektu technicznego dotyczącego prac remontowych w mieszkaniach gminnych położonych przy ul. Dąbrowskiego 6-32
 • 10703/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2008
 • 10704/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2008
 • 10705/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2008
 • 10706/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za rok 2008
 • 10707/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksu Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10708/09/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego nr 7, 8 ,25, 36, 48 Szkoły Podstawowej nr 37; Gimnazjum nr 1, 3, 4, 11 oraz, Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
 • 10709/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Łebskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10710/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10711/09/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na budynku OSP Wiczlino
 • 10712/09/V/O - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 10713/09/V/S - upoważnienia Geodety Miasta
 • 10714/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdyni Śródmieście Festynu pod hasłem „Dzień Sąsiada” na terenie plaży miejskiej w Gdyni przy Klubie „Contrast”
 • 10715/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica 2009
 • 10716/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10717/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10718/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10719/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10720/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10721/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10722/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Gombrowicza w Gdyni za rok 2008
 • 10723/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 10402/09/V/U dotyczącego rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej
 • 10724/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie systemu alarmowego i p.poż. pomieszczenia garażu UMG w Gdyni przy ul. Partyzantów 39 jak i systemu alarmowego pomieszczeń UMG przy Al. Zwycięstwa 291A o wartości do 14.000 EUR
 • 10725/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 10172/09/V/S dotyczącego uregulowania należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych budynku UMG usytuowanego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 10726/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 10310/09/V/M w sprawie: udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby letniej kampanii promującej miasto
 • 10727/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie bidonów z nadrukiem logo Gdyni
 • 10728/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zorganizowanie konferencji prasowej, na terenie gdyńskich lasów, promującej leśne ścieżki rowerowe
 • 10729/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie taśmy ostrzegawczej z logo Gdyni
 • 10730/09/V/M - określenia warunków zamiany pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Redłowskiej 31 oraz przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 i ul. Kuśnierskiej
 • 10731/09/V/S - prenumeraty czasopisma specjalistycznego dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 10732/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Koszykówki
 • 10733/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 10734/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn. „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 10735/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – polegającą na budowie zespołu budynków wraz z garażami podziemnymi, przy ul. Falistej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 10736/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni. Schody terenowe z odwodnieniem i oświetleniem
 • 10737/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. De
 • 10738/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 10739/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 10542/09/V/M z 5 maja 2009 r. dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont hali targowej w Gdyni
 • 10740/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 10741/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10742/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10743/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lustrzanej oraz sali do ćwiczeń tanecznych w MDK w Gdyni dla zespołu tanecznego „Circlet” z X LO w Gdyni
 • 10744/09/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8477/08/V/O z 2 grudnia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w Gdyni dla samorządowych placówek oświatowych i GOSiR
 • 10745/09/V/O - dofinansowania organizacji IV Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni oraz Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • 10746/09/V/O - dofinansowania projektu edukacyjnego „Siebie dać – warsztaty wokalno-teatralne” realizowanego przez Gimnazjum nr 4
 • 10747/09/V/P - organizacji Święta Sąsiadów w Gdyni w dniu 30 maja 2009 r.
 • 10748/09/V/P - przekazania składki członkowskiej miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni
 • 10749/09/V/O - aneksu nr 3 do umowy nr KB/932/OZ/33/W/2006
 • 10750/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 10751/09/V/P - dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 10752/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10498/09/V/P w sprawie wynajmu miejsca pod maszt antenowy
 • 10753/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR kserokopiarki Canon IR 1020 do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości – Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
 • 10754/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 oraz wybór oferentów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.06.2009