Z dnia 2009-05-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.05.2009 r. w sprawie:
  • 10665/09/V/S - powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdynia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  • 10666/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Waszyngtona w Gdyni
  • 10667/09/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • 10668/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
  • 10669/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni na terenie Centrum Handlowego Złote Tarasy w Warszawie w celu promocji Miasta Gdyni
  • 10670/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EURO na organizację konferencji prasowej Miasta Gdyni w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie
  • 10671/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przygotowalni i druku ulotki promującej kalendarz letnich imprez miejskich
  • 10672/09/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
  • 10673/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.05.2009