Z dnia 2009-04-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2009 r. w sprawie:
  • 10521/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę wykonania nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
  • 10522/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
  • 10523/09/V/U - akceptacji zmiany treści porozumienia z dnia 24.12.2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a firmą NORD Investments z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 26
  • 10524/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: ,,Rozbudowę ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej’’
  • 10525/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
  • 10526/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.05.2009