Z dnia 2009-04-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2009 r. w sprawie:
 • 10264/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przyjęcia dla oficerów w ramach regat The Tall Ships’ Races 2009
 • 10265/09/V/U - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej oraz odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
 • 10266/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę wykonania nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 10267/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego – rejon zespołu pawilonów usługowych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni’’
 • 10268/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli z różnych krajów w ramach Programu Comenius
 • 10269/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem dwóch uczennic i opiekuna z Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni na ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie
 • 10270/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” oraz dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
 • 10271/09/V/O - zawarcia umowy zlecenie na kierowanie projektem „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10272/09/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10273/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łącza transmisji danych
 • 10274/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na przeniesienie i archiwizację danych geodezyjnych
 • 10275/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A
 • 10276/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 1-3 w Gdyni
 • 10277/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Hallera 14 w Gdyni
 • 10278/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 8 w Gdyni
 • 10279/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 10280/09/V/M - uchylenia zarządzenie nr 8489/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego o wydanie Gminie Gdynia lokalu przy Płk. Dąbka w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 10281/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10282/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10283/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10284/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10285/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10286/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej – Plac Dworcowy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10287/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10288/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 10289/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 10290/09/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Hutniczej i ul. Puckiej
 • 10291/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/24/MGG/24/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 10292/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/25/MGG/25/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej
 • 10293/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/27/MGG/27/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 10294/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego w Gdyni
 • 10295/09/V/R - określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie Miasta Gdyni
 • 10296/09/V/R - ustanowienia procedury kierowania i umieszczania mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej oraz ustalenia opłat
 • 10297/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/26/MGG/26/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej
 • 10298/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w celu zorganizowania dekanalnego turnieju w piłkę nożną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 • 10299/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń geodezyjnych na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 10300/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nie na czas oznaczony od 1 maja 2009 roku do 30 września 2009 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, położonych w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich oraz ul. Zawiszy Czarnego
 • 10301/09/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
 • 10302/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem grupy teatralnej siedmiu uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i opiekuna na XXX Światowe Finały konkursu „Odyseja Umysłu” do Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 10303/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem czterech uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXX Światowe Finały konkursu „Odyseja Umysłu” do Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 10304/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem ucznia z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXX Światowe Finały konkursu „Odyseja Umysłu” do Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 10305/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem ucznia z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXX Światowe Finały konkursu „Odyseja Umysłu” do Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 10306/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę mebli biurowych
 • 10307/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na autorski, artystyczny występ zespołu muzycznego Johny Roger podczas Międzynarodowych Targów Gdańskich w dniu 17.04.2009 r.
 • 10308/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie zabudowy targowej na Gdańskie Targi Turystyczne odbywające się w dniach 17 – 19.04. 2009 r.
 • 10309/09/V/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 10310/09/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby letniej kampanii promującej miasto
 • 10311/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu „Pies w wielkim mieście” w CH „Batory”
 • 10312/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 9425/09/V/P dotyczącego opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 10313/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi kalibracji i wzorcowania alkotestów, zakup aparatów fotograficznych i blokad samochodowych dla Straży Miejskiej w 2009r. do 14 000 EUR
 • 10314/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10315/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi nt: ”Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego”
 • 10316/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przyjęcia kapitańskiego w ramach regat „The Tall Ships’ Races 2009”
 • 10317/09/V/R - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 10318/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę powielenia dokumentacji zadania: ,,Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni’’
 • 10319/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski "Analizy kosztów i korzyści projektu pn.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
 • 10320/09/V/M - likwidacji szamba wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i opracowania dokumentacji technicznej dla budynku mieszkalnego położnego przy ul. Wileńskiej 93

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.05.2009