z dnia 2009-03-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2009 r. w sprawie:
 • 9930/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 583/OZ/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9931/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 584/OZ/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9932/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 585/OZ/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9933/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 586/OZ/24-W/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9934/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 587/OZ/24-W/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9935/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 588/OZ/24-W/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9936/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 589/OZ/24-W/2008 dotyczących programu „ROŚNIJ ZDROWO”
 • 9937/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 577/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9938/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 578/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9939/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 579/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9940/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 580/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9941/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 581/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9942/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 582/OZ/2008 dotyczących programu „Wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia”
 • 9943/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 685/OZ/2008 dotyczącej programu „Badania profilaktyczne w zkresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13,30,50,55 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9944/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 709/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9945/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 710/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9946/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 711/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9947/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 712/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9948/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 713/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9949/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 714/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9950/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 715/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9951/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 716/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9952/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 717/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9953/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 718/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9954/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 719/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9955/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 738/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9956/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 739/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9957/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 740/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9958/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 741/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9959/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 742/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9960/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 743/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9961/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 744/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9962/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 745/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9963/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 746/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9964/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 747/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9965/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 748/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9966/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 749/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9967/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 750/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9968/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 751/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9969/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 752/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9970/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 753/OZ/2008 dotyczących programu „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9971/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 762/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9972/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 763/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9973/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 764/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9974/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 765/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9975/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 766/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9976/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 767/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9977/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 768/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9978/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 769/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9979/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 770/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9980/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 771/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9981/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 772/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9982/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 773/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9983/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 774/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9984/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 775/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9985/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 827/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9986/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 828/OZ/2008 dotyczących programu „Badania prewencyjne gdyńskich 55 - letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9987/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 724/OZ/2008 dotyczących programu „Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9988/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 725/OZ/2008 dotyczących programu „Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9989/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 732/OZ/2008 dotyczących programu „Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9990/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 734/OZ/2008 dotyczących programu „Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9991/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 735/OZ/2008 dotyczących programu „Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni”
 • 9992/09/V/O - akceptacji zmiany umowy zawartej z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na 2009 r. z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 9993/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 9994/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 9995/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9996/09/V/M - prac sanitarno-porządkowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Śląskiej w Gdyni
 • 9997/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 9998/09/V/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji deszczowej na terenie gminnym przy ul. Partyzantów 39 pomiędzy budynkami II, III oraz IV w Gdyni
 • 9999/09/V/M - wymiany instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
 • 10000/09/V/M - wymiany instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych gminnych przy ul. Dickmana 26 i 28 w Gdyni
 • 10001/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Gdyni
 • 10002/09/V/M - remontu budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 10003/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego w Gdyni
 • 10004/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej w Gdyni
 • 10005/09/V/M - wycięcia dwóch topól kanadyjskich przy ul. Morskiej 108B-112C w Gdyni
 • 10006/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku użytkowego przy ul. Chwaszczyńskiej 165 w Gdyni
 • 10007/09/V/M - wykonania ogrodzenia w postaci żywopłotu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowanym na terenie gminnym przy ul. Morskiej 212 w Gdyni
 • 10008/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 55 w Gdyni
 • 10009/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morska 9-9a, Wolności 1a w Gdyni
 • 10010/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10011/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10012/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10013/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10014/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Wrocławskiej 54
 • 10015/09/V/M - użyczenia nieruchomości , położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 10016/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w Gdyni
 • 10017/09/V/M - zwrotu najemcy kosztów remontu lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
 • 10018/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 33)
 • 10019/09/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdyni
 • 10020/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarki fiskalnej
 • 10021/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 10022/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/170/PON/13/W/2009 zawartej dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka
 • 10023/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/179/PON/22/W/2009 zawartej dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją PATMOS
 • 10024/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
 • 10025/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 34 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 10026/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8851/2008/V/P dotyczącego przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2009 roku
 • 10027/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem logo Rady Dzielnicy Śród
 • 10028/09/V/R - zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad współpracy w zakresie realizacji projektu pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 10029/09/V/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia 736 godzin dydaktycznych szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni UG Kosakowo”
 • 10030/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup mebli biurowych
 • 10031/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego wykonanie pomiarów, analiz warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa oraz opinii mieszkańców przed planowaną rozbudową ul. Unruga między skrzyżowaniami z ul. Podgórską i Kuśnierską w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 10032/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego wykonanie pomiarów, analiz warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa oraz opinii mieszkańców przed planowaną przebudową skrzyżowania Płk Dąbka – Czernickiego – Wiejska – Szkolna położonego na styku Gminy Gdynia i Gminy Kosakowo i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 10033/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących: a) kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III; b) parking przy ul. Orłowskiej; c) ulicę Orłowską I etap
 • 10034/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10035/09/V/P - organizacji wydarzenia kulturalnego służącego prezentacji kultury i tradycji Dalekiego Wschodu
 • 10036/09/V/P - druku zaproszeń na wernisaż wystawy
 • 10037/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie naklejek na potrzeby projektu „Pies w wielkim mieście”
 • 10038/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie druku plakatów promujących projekt „Pies w wielkim mieście”
 • 10039/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki treści broszury zapraszającej na zlot największych żaglowców świata The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10040/09/V/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9484/09/V/M z dnia 17 lutego 2009 roku
 • 10041/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9089/09/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 10042/09/V/O - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynajmu sali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 ,w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla pracowników gdyńskich placówek oświatowych
 • 10043/09/V/O - dofinansowania zakupu materiałów i nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie” oraz „Teatralii Gimnazjalnych” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
 • 10044/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i kosztów związanych z przeprowadzeniem II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Święta polskie” organizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 34 w Gdyni
 • 10045/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem Zespołu Muzyki Dawnej „EUTERPE” z Młodzieżowego Domu Kultury na Festiwal Kultury Europejskiej „Europeade” do Kłajpedy
 • 10046/09/V/O - dofinansowania XII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz LOK
 • 10047/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 10048/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 4864/08/V/U dotyczącego umowy z PKP w związku z realizacją inwestycji p.n. „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz ze zbiornikiem retencyjnym suchym KARWINY”
 • 10049/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Zielnej w Gdyni- Witominie
 • 10050/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Brzechwy i Makuszyńskiego
 • 10051/09/V/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
 • 10052/09/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKT sp. z o.o. w Gdyni
 • 10053/09/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 10054/09/V/M - udzielenia zamówienia na realizację szkolenia pracowników w związku z nową edycją oprogramowania MicroStation V8 firmy Bentley Systems dla systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego Wydziału Geodezji
 • 10055/09/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej
 • 10056/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków budżetowych na usługę notarialną
 • 10057/09/V/M - udziału Miasta Gdyni w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2009 w Gdańsku w dniach 17-19.04.2009 r.
 • 10058/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9368/09/V/M z 10.02.2009 r. w sprawie organizacji XI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2008” w dniach 20-22.03.2009 w hali sportowo-widowiskowej
 • 10059/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektów graficznych oraz projektu, budowę i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby programu „Pies w wielkim mieście”
 • 10060/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w miesięczniku „FORBES”
 • 10061/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy nr KB/22/MOPS/2008 z 01.09.2008 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 10062/09/V/R - zawarcia porozumienia z PKT sp. z o.o. dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”
 • 10063/09/V/P - powołania komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego
 • 10064/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 10065/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 z 12 grudnia 2007 roku na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 10066/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/470/UO/132/W/2008 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Radosnej”
 • 10067/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/426/UP/120/W/2008 z dnia 21.07.2008 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 31.03.2009