Z dnia 2009-03-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2009 r. w sprawie:
 • 9829/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO” w Gdyni w 2009 r.
 • 9830/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację projektów artystycznych w DKF Żyrafa w 2009 r.
 • 9831/09/V/P - zmiany umowy nr 26/D/JB/08/z-2009 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Yacht Klubem Polskim Gdynia na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 9832/09/V/P - zmiany umowy nr 09/D/JB/08/z-2009 zawartej w dniu 29.12.2008 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Miejskim Klubem Żeglarskim „Arka” na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 9833/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9834/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla finalistów Konkursu Biblijnego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół nr 5 w Gdyni
 • 9835/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników eliminacji rejonowych miasta Gdyni do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 9836/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników finałów I Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan 2008/2009” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
 • 9837/09/V/O - dofinansowania X Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni
 • 9838/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników IV Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 9839/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 dotyczącego przyjęcia darowizny rzeczowej przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 w Gdyni
 • 9840/09/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Chapmansgymnasiet w Karlskronie w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 9841/09/V/S - przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni kwalifikacji wojskowej w 2009 roku oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni a także terytorialnego zasięgu ich działania
 • 9842/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
 • 9843/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 9844/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9845/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9846/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9847/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9848/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9849/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9850/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9851/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9852/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9853/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9854/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Trugutta przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9855/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wycenę nieruchomości
 • 9856/09/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206.000 EUR i upoważnienia do podpisania umowy
 • 9857/09/V/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 9858/09/V/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 9859/09/V/P - realizacji projektu Rad Dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9860/09/V/P - realizacji projektu Rad Dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9861/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni i przyjęcia Regulaminu konkursu
 • 9862/09/V/P - organizacji konferencji „Dobre praktyki samorządu wspierające aktywność osób niepełnosprawnych w dniu 30 maja – 31 maja 2009 roku
 • 9863/09/V/P - organizacji gali X edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 29 maja 2009 roku
 • 9864/09/V/P - druku zaproszeń na uroczystość obchodów Światowego Dnia Ofiar Katynia
 • 9865/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 2/WTZ/2009 z Sopotem, miastem na prawach powiatu, w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 9866/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 3/WTZ/2009 z Sopotem, miastem na prawach powiatu, w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 9867/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską
 • 9868/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Warszawską
 • 9869/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej w obrębie pętli „Dąbrowa Tesco”
 • 9870/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci ciepłowniczej dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni oraz przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej
 • 9871/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9872/09/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej organizacji konferencji „BIO – Biznes Finanse Innowacje”
 • 9873/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Zasady funkcjonowania jst” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i Urzędu Gminy Kosakowo w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 9874/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2009 „You Can Sing!”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni
 • 9875/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, emisji dwóch reklam elektronicznych z animacją na stronie www.trojmiasto.pl reklamujących Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2008
 • 9876/09/V/M - zmiany wykazów nr 369/08/V/M, nr 370/08/V/M oraz 371/08/V/M stanowiących załączniki do zarządzenia nr 7093/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 lipca 2008 roku
 • 9877/09/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 9878/09/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami
 • 9879/09/V/M - zmiany wykazu nr 390/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7412/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 września 2008 roku
 • 9880/09/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonych do sprzedaży w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 9881/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5263/08/V/U dotyczącego wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę odcinka ul. Pawiej w Gdyni do domu pomocy społecznej w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego zasilającego dom pomocy społecznej
 • 9882/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
 • 9883/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8776/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego robót dodatkowych
 • 9884/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”
 • 9885/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji parkingu przy ulicy Orłowskiej oraz ulicy Orłowskiej – etap I
 • 9886/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 2975/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wzgórze Bernadowo
 • 9887/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5502/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie projektów zamiennych wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wzgórze Bernadowo
 • 9888/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej
 • 9889/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na podniesienie studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Swarzewskiej w Gdyni
 • 9890/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/505/UR/15/W/2008 na wykonanie projektu drogowego „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejskiej –Szkolnej oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach
 • 9891/09/V/U - zaopiniowania zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka w Gdyni do kategorii drogi gminnej
 • 9892/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej”
 • 9893/09/V/P - dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 9894/09/V/P - budowy wyniesionego zintegrowanego stanowiska obserwacji z punktów kamerowych w MCZK w Gdyni
 • 9895/09/V/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie trzech syren alarmowych
 • 9896/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksów Canon L140 dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 9897/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarek biurowych dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 9898/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2009 r.
 • 9899/09/V/S - ogłoszenia przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
 • 9900/09/V/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Gdynia, położonych przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9901/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 9902/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9903/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 22, jako działki nr 323/3 i 323/4 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 9904/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9905/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni w dniach 27-29 kwietnia 2009 r.
 • 9906/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania koordynacji programu „Pies w wielkim mieście” w roku 2009
 • 9907/09/V/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy oraz finał w Poznaniu
 • 9908/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni na spotkanie ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • 9909/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; ulicę Orłowską – I etap
 • 9910/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 9911/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Orłowo przy ul. Wrocławskiej
 • 9912/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy podnajmu na grunt przy al. Jana Pawła II 9 – 11
 • 9913/09/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 9914/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 14-19 września 2009 r.
 • 9915/09/V/P - aneksu do umowy nr SK/141/PB/3-W/2009 z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego
 • 9916/09/V/P - druku ulotki informacyjnej
 • 9917/09/V/P - wypożyczenia wystawy
 • 9918/09/V/P - druku plakatów
 • 9919/09/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2009 do umowy KB/26/MOPS/2006 w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 9920/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli metalowych o wartości do 14.000 EUR
 • 9921/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie projektu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej – Gryfa Pomorskiego – Brzechwy w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 9922/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Płk. Dąbka – Rzymowskiego – Sikorskiego – Porębskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 9923/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Chabrową przy SP nr 16 w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 9924/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie opracowania operatów zmiany użytków gruntowych
 • 9925/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 9712/09/V/R w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia 736 godzin dydaktycznych szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 9926/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu w ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 9927/09/V/M - zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 82 w Domu Towarowym Kaufland na centrum Obsługi Systemu Sterowania Ruchem
 • 9928/09/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Access By Cycling przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach programu INTERREG III B BSR – Region Morza Bałtyckiego
 • 9929/09/V/U - uchylenia zarządzenia prezydenta nr 6373/08/V/U w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Baltic Cycling Network przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach programu INTERREG III B BSR – Region Morza Bałtyckiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.03.2009