Z dnia 2009-03-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. w sprawie:
 • 9610/09/V/P - zakupu książki Marzenny Bławat „Słowa nitką wiatru szyte” od Fundacji Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży
 • 9611/09/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzowych w Bohema Jazz Club
 • 9612/09/V/P - zakupu albumu Grzegorza Kotlarza „Magistrala węglowa” od Wydawnictwa Eurosprinter
 • 9613/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 9614/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 9615/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników III edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego Potyczki Umysłów, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
 • 9616/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
 • 9617/09/V/O - dofinansowania 46 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
 • 9618/09/V/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni X Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
 • 9619/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i dyplomów dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub” organizowanego przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
 • 9620/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 9621/09/V/O - dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów oraz na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 9622/09/V/M - zwrotu najemcy lokalu użytkowego przy ul. 10 - go Lutego 24/301 w Gdyni; kosztów wykonania remontu lokalu
 • 9623/09/V/M - likwidacji budowli ochronnej z przeprowadzeniem robót izolacyjnych ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 25A – 27A w Gdyni
 • 9624/09/V/M - zabezpieczenia świetlików w lokalu użytkowym przy ul. Partyzantów nr 39
 • 9625/09/V/M - wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przeznaczonym na potrzeby Straży Miejskiej przy Al. Zwycięstwa 291 A w Gdyni
 • 9626/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w piwnicy i w przybudówce budynku przy Al. Zwycięstwa nr 291 A w Gdyni
 • 9627/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Zielonej 13 B w Gdyni
 • 9628/09/V/M - wykonania ogrodzenia i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gniewskiej 22-24 w Gdyni
 • 9629/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Donimirskiego 5 w Gdyni
 • 9630/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 1-3 w Gdyni
 • 9631/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 45 w Gdyni
 • 9632/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9633/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9634/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łopianowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9635/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138 A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9636/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138 B przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9637/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9638/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9639/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9640/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9641/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 9642/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogi publiczne
 • 9643/09/V/M - źródła finansowania spłaty hipoteki kaucyjnej oraz opłaty za czynności bankowe polegające na wydaniu zaświadczenia umożliwiającego wykreślenie obciążeń z Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Miegonia, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9644/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową
 • 9645/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2009 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
 • 9646/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot opłaty z tytułu wyceny lokalu użytkowego
 • 9647/09/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 18 do umowy dzierżawy nr TG /173/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 74
 • 9648/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych: czapek z daszkiem, balonów reklamowych, taśm odblaskowych na szyję z logo
 • 9649/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję spotu radiowego promującego XI Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2008
 • 9650/09/V/M - przyjęcia treści umowy z EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG –partnerem Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 9651/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zorganizowanie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie
 • 9652/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na emisję reklamy Gdyni w miesięczniku Polish Market
 • 9653/09/V/R - wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Gdyni
 • 9654/09/V/P - dofinansowania wydania albumu płytowego Janusza Hajduna przez Allegro Records z Sopotu
 • 9655/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, dziennika Rzeczpospolita z czterostronicowym dodatkiem na temat Zlotu Wielkich Żaglowców w Gdyni
 • 9656/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie elementów stoiska na Targi Wiatr i Woda
 • 9657/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego o wartości do 14.000 EUR
 • 9658/09/V/S - homologacji nesesera dla poborców UMG oraz wyboru oferenta o wartości do 14.000 EUR
 • 9659/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy promującej Gdynię w magazynie „VisitGdańsk”
 • 9660/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Chylońskiej, oraz nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej
 • 9661/09/V/M - udzielenia zamówienia na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji
 • 9662/09/V/S - uregulowania należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych dotyczących budynku UMG położonego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 9663/09/V/M - wynajęcia wraz z obsługą techniczną, w dniach 19-23.03.2009 r., Hali sportowo – widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby organizacji XI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2008”
 • 9664/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta związanych z pokryciem kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Władysława IV
 • 9665/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 9666/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk mapek tematycznych o Gdyni
 • 9667/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykup kart wstępu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie w dniu 11.03.2009 r.
 • 9668/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków -przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9669/09/V/M - zmiany wykazów nr 438/08/V/M i nr 439/08/V/M stanowiących załączniki do zarządzenia nr 8176/08/V/M
 • 9670/09/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego OSP Wiczlino w 2009r.
 • 9671/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na naprawę samochodu pożarniczego Star 244 Jelcz, OSP Wiczlino
 • 9672/09/V/P - zakupu książki pt. „Mała historia Gdyni” autorstwa Izabeli Pawlik i Stanisława Kudławca
 • 9673/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO” w Gdyni w 2009 r.
 • 9674/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako jedynemu wykonawcy, Fundacji UCHO na realizację projektów artystycznych w DKF Żyrafa w 2009 r.
 • 9675/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy dodatkowej nr KB/737/UI/169/W/2008 dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 9676/09/V/P - udzielenia zmówienia publicznego na organizację finału III edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 9677/09/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Pl. Kaszubskim 1 A, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 • 9678/09/V/M - wyłączenia ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9679/09/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę nieruchomości
 • 9680/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9262/09/V/M prezydenta Miasta Gdyni z 3 lutego 2009 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 9681/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni
 • 9682/09/V/M - powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a poniżej kwoty 206.000 EUR na wykonanie i posadowienie 35 m masztu flagowego na Skwerze Kościuszki
 • 9683/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO sp. z o.o. w Gdyni
 • 9684/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2009 r.
 • 9685/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9343/09/V/S z 10.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, prawnie oraz czyszczenie umundurowania
 • 9686/09/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
 • 9687/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego oraz przygotowanie wydruku certyfikatu okolicznościowego
 • 9688/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji VII Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanego przez miasto
 • 9689/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni na spotkanie młodzieży w Szeged
 • 9690/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla stadionu rugby z zapleczem socjalnym i towarzyszącą infrastrukturą w zakresie wykonania przyłącza elektroenergetycznego
 • 9691/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 9692/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej
 • 9693/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką lasu z terenu pasa drogowego ulicy Olimpijskiej w Gdyni
 • 9694/09/V/U - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej”
 • 9695/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie orzeczenia technicznego wraz z badaniami geotechnicznymi posadowienia istniejącego budynku przystani rybackiej Babie Doły, zlokalizowanego przy ul. Rybaków
 • 9696/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5243/08/V/U z 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej na odcinku od posesji przy ul. Orłowskiej 12 do zakończenia łuku
 • 9697/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3926/07/V/U z 31 października 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej – etap I
 • 9698/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ciągu pieszego i schodów terenowych przy ul. Redłowskiej i ul. Korczaka w Gdyni oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka
 • 9699/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy oświetlenia drogowego w ul. Lukrecjowej w Gdyni w ramach zadania pn: „Osiedle Dąbrowa w Gdyni – ul. Lukrecjowa”
 • 9700/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 2053/07/V/U prezydenta Miasta Gdyni z 15 maja 2007 r. i udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na przebudowę oświetlenia drogowe w ul. Rutowej w Gdyni
 • 9701/09/V/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • 9702/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 9381/09/V/R dotyczącego organizacji konferencji inaugurującej projekt pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 9703/09/V/R - zmiany w składzie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz przyjęcia regulaminu rady
 • 9704/09/V/K - zawarcia aneksów do umów kredytów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nr 7/W11/2008/098, 8W11/TM/2008/98, 9W11/TM2008/098, 10/W11/TM/2008/098
 • 9705/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Przemyskiej, tj. projektowanych działek 179/43, 179/44, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska – w trybie z wolnej ręki
 • 9706/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Raciborskiego, działki nr 532/13, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska – w trybie z wolnej ręki
 • 9707/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Gdańsku-Rudnikach, oznaczonej, jako działka nr 197/1, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska – w trybie z wolnej ręki
 • 9708/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Chłopskiej i Czerwony Dwór, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska – w trybie z wolnej ręki
 • 9709/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Słowackiego, wywłaszczonej na podstawie aktu notarialnego z 24 marca 1972 r. /rep. A nr 783/72, której obecnym właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska, w trybie z wolnej ręki
 • 9710/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wznowienia granic wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Raduńskiej, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska, w trybie z wolnej ręki
 • 9711/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod ul. Dickmana w Gdyni
 • 9712/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia 736 godzin dydaktycznych szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników w ramach projektu pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.03.2009