Z dnia 2009-02-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.02.2009 r. w sprawie:
 • 9485/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
 • 9486/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana pt. „Gdyńscy Artyści Mieszkańcom Dzielnicy” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9487/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją oraz zakupem nagród dla uczestników II Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich „Albatrosy 2009” organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 9488/09/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 9489/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/595/OZ/31-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9490/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/596/OZ/32-w/2008 z 14.04.2008 r.
 • 9491/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/597/OZ/33-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9492/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/598/OZ/34-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9493/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/599/OZ/35-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9494/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/600/OZ/36-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9495/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/601/OZ/37-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9496/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/602/OZ/38-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9497/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/555/OZ/07-w/2008 z 10.06.2008 r. oraz aneksie nr 1/2008 z dn.03.07.2008 r.
 • 9498/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/556/OZ/8-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9499/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/603/OZ/39-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9500/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/604/OZ/40-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9501/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/605/OZ/41-w/2008 z 15.04.2008 r.
 • 9502/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/606/OZ/42-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9503/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/607/OZ/43-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9504/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/608/OZ/44-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9505/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/609/OZ/45-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9506/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/610/OZ/46-w/2008 z 14.04.2008 r.
 • 9507/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/611/OZ/47-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9508/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/624/OZ/48-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9509/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/625/OZ/50-w/2008 z 10.04.2008 r.
 • 9510/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/626/OZ/50-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9511/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/627/OZ/51-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9512/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/628/OZ/52-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9513/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/662/OZ/55-w/2008 z 11.04.2008 r.
 • 9514/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8812/08/V/S dotyczącego wykonania oceny technicznej i wartościowej samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 9515/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę, naprawę opon w samochodach służbowych Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i OSP Wiczlino w 2009 r.
 • 9516/09/V/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2009r
 • 9517/09/V/S - wniesienia opłaty do Zarządu Komunikacji Miejskiej tytułem kaucji za wydanie blankietów e-biletów dla rad dzielnic
 • 9518/09/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę zestawów do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem dla Wydziału Geodezji
 • 9519/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni
 • 9520/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Arciszewskich w Gdyni
 • 9521/09/V/M - remontu lokalu użytkowego (pomieszczenie czytelni w bibliotece w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 17 w Gdyni
 • 9522/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy w Gdyni
 • 9523/09/V/M - częściowej rozbiórki baraku mieszkalnego wraz z wykonaniem robót budowlanych przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 9524/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 9234/09/V/M dotyczącego skierowaniu na drogę postępowania sądowego sprawy o wydanie lokalu socjalnego przy ul. Zamenhofa
 • 9525/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9526/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9527/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9528/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9529/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9530/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9531/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9532/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9533/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9534/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9535/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9536/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pt.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 9537/09/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Cyprysowej 6
 • 9538/09/V/M - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Styczniowego 19
 • 9539/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego, położonego przy ul. Portowej 3 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9540/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 9541/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9542/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9543/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9544/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9545/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9546/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/143/D/08 z dnia 13 października 2008 r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 9547/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni
 • 9548/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych
 • 9549/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
 • 9550/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej
 • 9551/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Gimnazjum Nr 4 w Gdyni międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli z różnych krajów w ramach Programu Comenius
 • 9552/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do przygotowania Wojewódzkiego Konkursu Projektowania Ubiorów „Od projektu do realizacji” oraz Szkolnego Konkursu „Mistrz w zawodzie” organizowanych przez Zespół Szkół Usługowych w Gdyni
 • 9553/09/V/P - zakup stacji DZS 360 i radiotelefonu Motorola GM 360
 • 9554/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/660/OZ/53-w/2008 z dnia 10.04.2008 r
 • 9555/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie opracowania „Analizy i prognozy wskaźników efektywności dla Studium Wykonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania ruchem ulicznym i transportem publicznym”
 • 9556/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na opracowanie i publikację jednostronicowej prezentacji Gdyni w dodatku do Gazety Prawnej pt „Moja Firma –Gmina Przyjazna Inwestorom”
 • 9557/09/V/S - zakup literatury fachowej i prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r
 • 9558/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni i The Tall Ships Races w wydawnictwie „Sejleren's”
 • 9559/09/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9560/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 9561/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 9562/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Skarbu Państwa do Kościoła Katolickiego w RP na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 9563/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego 55+”
 • 9564/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 9381/09/V/R w sprawie organizacji konferencji inaugurującej projekt pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” oraz podpisania aneksu nr 1 do umowy nr KB/136/RI/9-W/2009
 • 9565/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy najmu z dnia 26.04.2006 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni
 • 9566/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy najmu nr KB/12/MOPS/2005 z dnia 14.07.2005 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 na terenie Gdyni
 • 9567/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy najmu nr KB/14/MOPS/2005 z dnia 07.09.2005 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 na terenie Gdyni
 • 9568/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy najmu nr z dnia 16.04.2009 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na terenie Gdyni
 • 9569/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy najmu nr z dnia 01.10.2007 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 na terenie Gdyni
 • 9570/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ul. Zbożowej 58 w Gdyni
 • 9571/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2009 dla przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 9572/09/V/U - akceptacji zmiany treści porozumienia z dnia 24.12.2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a firmą NORD Investments z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 26
 • 9573/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego – rejon zespołu pawilonów usługowych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni”
 • 9574/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 z 14.02.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 9575/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: „Wykonanie oświetlenia, urządzenie zieleni wraz z nawodnieniem, przebudową chodnika” w ramach działania „Budowa Zespołu Trzech Pawilonów Usługowych Nabrzeże Pomorskie” w Gdyni przy al. Jana Pawła” na działkach nr 21/2, 22/2 i 10/2
 • 9576/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 z 30.05.2008 r. na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
 • 9577/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/19/OZ/2-w/2009 z 19.01.2009 r.
 • 9578/09/V/O - powołania dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 9579/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 5916/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9580/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – polegającą na budowie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Nowowiczlińskiej i ul. Rdestowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 9581/09/V/S - wyrażenia zgody na przegląd techniczny /zakup nalepki ekologicznej/ do samochodu służbowego Reanault Trafic GA40019
 • 9582/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej
 • 9583/09/V/S - podpisania aneksu nr 04262/1/08 do umowy nr 04262/08 z 11.12.2008 r. na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla budynku podległego UMG
 • 9584/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup wycieraczek wejściowych do budynku UM
 • 9585/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarek
 • 9586/09/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego – Lex dla Samorządu Terytorialnego
 • 9587/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup paneli podłogowych oraz akcesoriów wykończeniowych
 • 9588/09/V/S - akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UMG w 2009 r.
 • 9589/09/V/P - dzierżawy dwóch łączy ISDN dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 9590/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości w 2009 r.
 • 9591/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 9592/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.09 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 9593/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 9594/09/V/M - akceptacji treści i podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”
 • 9595/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk plakatów promujących miasto z okazji mistrzostw w Monopoly, plakatów promujących miasto z okazji festiwalu rzeźb lodowych oraz wykonanie kopert z nadrukiem
 • 9596/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie okolicznościowych medali z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9597/09/V/P - zmiany treści regulaminu Nagrody im Profesora Romualda Szczęsnego przyznawanej przez Prezydenta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 9598/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście pt. „Warsztaty i Przegląd Kabaretów Młodzieżowych – GimKab 2009” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9599/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9600/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9601/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej www.sgw.com.pl informacji o wysiedleniach gdynian w czasie II Wojny Światowej
 • 9602/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i ulotek informacyjnych oraz wykonanie nalepek samochodowych dla potrzeb kampanii „Mały procent, wielka sprawa!”
 • 9603/09/V/M - wykonania stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni użytkowanego przez Towarzystwo Miłośników w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.03.2009