Z dnia 2009-02-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2009 r. w sprawie:
 • 9393/09/V/M - pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o.o.
 • 9394/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 9395/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
 • 9396/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9397/09/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów do zaprzyjaźnionego Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 9398/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród głównych dla laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych w kategoriach dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
 • 9399/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją VIII Konkursu Piosenki Morskiej „Śpiewajmy Morzu” o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 20 w Gdyni
 • 9400/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Calais (Francja) w ramach wymiany międzynarodowej
 • 9401/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników XIII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i LOK
 • 9402/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXVII Regionalnego Francuskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska” organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni
 • 9403/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu mówionego języka angielskiego „We Can Speak English”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 9404/09/V/O - dofinansowania warsztatów oraz zakupu nagród dla laureatów XVI Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 9405/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników interdyscyplinarnego II Wojewódzkiego Konkursu „W Kręgu Legend Ziemi Kartuskiej” którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni
 • 9406/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 1/WTZ/2009 z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez Powiat kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej
 • 9407/09/V/R - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienie publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami
 • 9408/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon iR2018 oraz faksu Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9409/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9410/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9411/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9412/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9413/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9414/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9415/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9416/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9417/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9418/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9419/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 7 mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 9420/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 8 mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 9421/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na dokonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
 • 9422/09/V/M - udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na wynajem powierzchni reklamowych dla potrzeb ekspozycji plakatów wielkoformatowych promujących zlot żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9423/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8735/08/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 9424/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8714/08/V/M dotyczącego powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 9425/09/V/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 9426/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania „Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca”
 • 9427/09/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2009 do umowy KB/26/MOPS/2006 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie Miasta Gdyni
 • 9428/09/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2009 do umowy KB/12/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni
 • 9429/09/V/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
 • 9430/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 9431/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 9432/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9038/09/V/S z dnia 20 stycznia 2009 r. na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 9433/09/V/M - użyczenia na okres do 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9434/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania dot. transportu drogowego w 2009 r. wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14.000 EUR
 • 9435/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę samochodów służbowych UMG do 14.000 EUR
 • 9436/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy
 • 9437/09/V/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG
 • 9438/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 6919/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego na I piętrze przy ul. Orłowskiej 66, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 • 9439/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania TRAWERS
 • 9440/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 27-31 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9441/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego, położonego przy ul. Abrahama 56 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9442/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9443/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9444/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9445/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • 9446/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu użytkowego, położonego przy ul. Derdowskiego 9-11 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9447/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/557/OZ/9-w/2008 z dnia 10.04.2008 r.
 • 9448/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/559/OZ/11-w/2008 z dnia 11.04.2008 r.
 • 9449/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/560/OZ/19-w/2008 z dnia 11.04.2008 r.
 • 9450/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/561/OZ/13-w/2008 z dnia 11.04.2008 r.
 • 9451/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/562/OZ/14-w/2008 z dnia 11.04.2008 r.
 • 9452/09/V/O - częściowego dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Przedszkola nr 77 dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Gdańsku
 • 9453/09/V/O - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9454/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki, na promocję Gdyni przez zespół koszykarek LOTOS PKO BP GDYNIA
 • 9455/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję spotu radiowego promującego miasto
 • 9456/09/V/M - udziału Miasta Gdyni w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2009 w Berlinie
 • 9457/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2009 r.
 • 9458/09/V/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na usługę wynajmu sal na szkolenia i warsztaty oraz przygotowania i podania posiłków uczestnikom tych szkoleń i warsztatów, organizowanych w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 9459/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność i będących we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9460/09/V/M - konkursu ofert na organizację przestrzeni miejskiej przeznaczonej na usługi gastronomiczno-handlowe w dniach 2-5 lipca 2009 r. w ramach The Tall Ship’s Races 2009 Gdynia
 • 9461/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9462/09/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w budynku UMG, w lokalach poza UMG i lokalach rad dzielnic oraz usług związanych z pracami ziemnymi i porządkowymi na terenie Zespołu Parkowego Gdynia-Kolibki w 2009 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 9463/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów stolarskich dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 9464/09/V/S - wyrażenia zgody na dostawę materiałów biurowych do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 9465/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9198/09/V/S z 27.01.09 w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych o wartości do 14.000 EUR
 • 9466/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego z 03.08.2007 r.
 • 9467/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego z 24.12.2007 r.
 • 9468/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego z 29.01.2008 r.
 • 9469/09/V/S - uregulowania należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów w ramach prac konserwacyjnych oraz konserwacji dźwigu
 • 9470/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 247 grafik dla potrzeb UMG i ich oprawy oraz akceptacji wyboru oferentów do 14.000 EUR
 • 9471/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przedstawicieli władz The Tall Ships’ Races /EURope/ Ltd/STO oraz przedstawicieli portów-gospodarzy regat The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9472/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8762/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania kapituły i przyjęcia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia
 • 9473/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowy ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 9474/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB /50 kN/ na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni”
 • 9475/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską – I etap
 • 9476/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską – I etap
 • 9477/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie progu zwalniającego z oznakowaniem na ulicy Tetmajera w Gdyni
 • 9478/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ulicy Chwarznieńskiej oraz zasilenie wind dla niepełnosprawnych
 • 9479/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5758/08/V/U z 15.04.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 9480/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenie terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką osobom starszym, niepełnosprawnym w szczególności osobom bezdomnym
 • 9481/09/V/O - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy
 • 9482/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół dotyczącego działań związanych z realizacją budowy hal sportowych o powłoce pneumatycznej
 • 9483/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską
 • 9484/09/V/M - akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na produkcję i sprzedaż pamiątek i upominków reklamowych z logotypem zlotu największych żaglowców świata The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 25.02.2009