Z dnia 2009-02-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2009 r. w sprawie:
  • 9313/09/V/U - podpisania umowy z Nadleśnictwem Gdańsk niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: ”Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR”
  • 9314/09/V/U - uchylenia zarządzenia Nr 9112/09/V/U dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni odcinku ul. Fregatowej w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009