Z dnia 2009-02-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2009 r. w sprawie:
 • 9219/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę wynajmu sal na szkolenia i warsztaty oraz przygotowania i podania posiłków uczestnikom tych szkoleń i warsztatów, organizowanych w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 9220/09/V/P - organizacji wizyty przedstawicieli władz The Tall Ships’ Races (Europe) Ltd./Sail Training International
 • 9221/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 9222/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
 • 9223/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 7279/V/2008/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i realizację kampanii promującej zamawiającego w ramach promocji filmu „Miasto z morza”
 • 9224/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy dotyczącej kabli MW zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego ul. Unruga między skrzyżowaniami z ul. Podgórską i Kuśnierską w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 9225/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2003r. w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
 • 9226/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46AB w Gdyni
 • 9227/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 7 w Gdyni
 • 9228/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9229/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9230/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9231/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9232/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9233/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9234/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9235/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9236/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9237/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9238/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9239/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9240/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9241/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9242/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9243/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9244/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9245/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9246/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bł. Królowej Jadwigi przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9247/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9248/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9249/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9250/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Rolniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9251/09/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 9252/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 329/3 na km 22, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 9253/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 9254/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działki nr 323/3 i 323/4 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 9255/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Jeziorowej, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 9256/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr A położonego przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 9257/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U1 przy ul. Morskiej 9-9A/Wolności 1A, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 9258/09/V/M - sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu 8968/09/V/M z dnia 12 stycznia 2009 roku
 • 9259/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/14/MGG/14/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 9260/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/15/MGG/15/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 9261/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we współwłasności nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne (GI HOSSA S. A.) oraz zmiany zarządzenia nr 9089/09/V/M
 • 9262/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne (GI HOSSA S. A.)
 • 9263/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne „Warsztatów dla młodzieży w ramach Klubu Gier Edukacyjnych” w ramach kontynuacji konkursu dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”- edycja 2008
 • 9264/09/V/P - druku zaproszeń i plakatów oraz przygotowania poczęstunku na wernisażu wystawy zdjęć z konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”
 • 9265/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na dokonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
 • 9266/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14.000 EUR a do 206. 000 EUR, w trybie z wolnej ręki na wynajem powierzchni reklamowych dla potrzeb ekspozycji plakatów wielkoformatowych promujących zlot żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9267/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ulicy Dickmana
 • 9268/09/V/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 9269/09/V/U - ustanowienia społecznych opiekunów zabytków
 • 9270/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9271/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa murku oporowego przy ulicy Ateny w Gdyni-Chwarznie”
 • 9272/09/V/O - powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2
 • 9273/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9274/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U1 A położonego przy ul. Morskiej 9-9A/Wolności 1A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczone
 • 9275/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 9276/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 9277/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 9278/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie dodatku o Gdyni do gazety „Echo Miasta”
 • 9279/09/V/P - napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 9280/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7371/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad usunięciem uszkodzeń na Trasie Kwiatkowskiego
 • 9281/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie ekspozycji reklamowej Gdyni w budynku Portu Lotniczego Gdańsk- Rębiechowo
 • 9282/09/V/P - organizacji pięciu spektakli Teatru Gościnnego
 • 9283/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9284/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2009 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – z okazji 83. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 9285/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UMG w 2009 r.
 • 9286/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2009 r.
 • 9287/09/V/R - zawarcia umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na przyjęcie do realizacji zadania „prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 9288/09/V/R - uchylenia uchwały 3057/2000/III ZM Gdyni z 20 czerwca 2000 r. w sprawie wskazania Domu Dziecka, jako realizatora zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na rok 2000, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Interwencyjnego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci z Rodzin Alkoholowych
 • 9289/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 8765/08/V z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 9290/09/V/O - realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów komunalnych
 • 9291/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej z dzielnicy Redłowo
 • 9292/09/V/M - rozbiórki garażu murowanego przy ul. Ramułta 45 w Gdyni
 • 9293/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 43
 • 9294/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Maki /działka nr 133, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk/, w trybie z wolnej ręki
 • 9295/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Bałtycka /działka nr 221/1 której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk/, w trybie z wolnej ręki
 • 9296/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Maki /działka nr 139, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk/, w trybie z wolnej ręki
 • 9297/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez zespół mistrza Polski w koszykówce mężczyzn Asseco Prokom
 • 9298/09/V/M - udzielenia zamówienia powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na promocję Gdyni przez zespół mistrza Polski w koszykówce mężczyzn Asseco Prokom w trakcie rozgrywek w ramach TOP 16 Euroligi
 • 9299/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 8744/08/V/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wynajem 1 nośnika reklamowego typu „Scroll” na rok 2009, na potrzeby promocji miasta Gdyni
 • 9300/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 4 przy ul. Śląskiej 51 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 9301/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8918/09/V/P w sprawie przygotowania koncepcji „Pomnika Marynarza” w Gdyni
 • 9302/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych na działce 607 km 21 położonej pomiędzy ulicami: Juliana Rummla, Berkentynową i Fregatową w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 9303/09/V/U - wyrażenia zgody na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji „Budowa trzech zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i sanitariatami
 • 9304/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/604/UP/159/W/2008 na wykonanie prac koniecznych do ustalenia linii brzegowej rzeki Kaczej
 • 9305/09/V/U - podpisania umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Spokojnej w Gdyni
 • 9306/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie klasyfikacji gruntów i opinii o pochodzeniu gleb
 • 9307/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7885/08/V/U z 13.10.2008 r. na wykonanie usługi dodatkowej w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy SP nr 18 przy ul. Krasickiego 28
 • 9308/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5929/08/V/U z 21.04.2008 r. na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy SP nr 18 przy ul. Krasickiego 28
 • 9309/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/343/UP/90/W/2008 z 03.06.2008 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków przy al. Marszałka Piłsudskiego – zasilanie rezerwowe
 • 9310/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/342/UP/89/W/2008 z 03.06.2008 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków przy al. Marszałka Piłsudskiego – zasilanie rezerwowe
 • 9311/09/V/U - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w latach 2009 – 2010
 • 9312/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36-62 przeznaczonej do wydzierżawienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009