Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2009 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadywżce/deficycie na dzień 31.03.2009 r. 
zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Data udostępnienia informacji: 28.04.2009