Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2009 rok - art. 37 ustawy o finansach publicznych

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2009 r. - art. 37 ustawy o finansach publicznych

1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za2009 r., w tym kwota deficytu

2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2009 r

3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów  jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2009 roku na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała kwotę
9.003.575 zł., a przekazała innym jednostkom 1.450.333 zł.

4. RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu za IV kwartał 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 30.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2011 13:22 Korekta Małgorzata Kraśniak
18.10.2011 13:21 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak