Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I pórocze 2009


Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni oraz informacja, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I pórocze 2009

IDochody309 KB
1.1Wykonanie planu dochodów w okresie I – VI 2009 - dochody wg źródeł339 KB
1.2Część tabelaryczna – dochody wg klasyfikacji budżetowej152 KB
IIWydatki ogółem i bieżące 854 KB
IIIWydatki majątkowe i rozliczenie budżetu709 KB
3.1Część tabelaryczna – wydatki wg klasyfikacji budżetowej375 KB
IVZałączniki 
4.1Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2009 roku 50 KB
4.2Sprawozdanie z wykonania planów finansowych i rzeczowych  placówek oświatowych163 KB
4.3Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2009   zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni Informacja z wykonania planów  dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowychRozliczenie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za  I półrocze 2009 r92 KB
4.4Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2009 r.71 KB
4.5Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic176 KB
4.6Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 rSprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 r.Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2009 r.78 KB
V.Informacja,  o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za 117 KB
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 01.09.2009