Budżet miasta Gdyni na 2009 rok

BUDŻET MIASTA GDYNI NA 2009 ROK

 
I
Uchwała Rady Miasta nr XXVI/601/08 z 17-12-2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009 wraz z załącznikami
 
I.1
Uchwała
93 KB
I.2
Załączniki
578 KB
II
Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2018
40 KB
III
Budżet miasta Gdyni  w 2009 roku - wprowadzenie
43 KB
IV
Dochody
320 KB
V
Dochody wg źródeł
75 KB
VI
Wydatki ogółem i bieżące - informacje ogólne, tabele  i wykresy
126 KB
VII
Opis wydatków w działach
3.219 KB
VIII
Wydatki majątkowe i rozchody
505 KB
IX
Informacja o stanie mienia komunalnego
483 KB
X
Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2009 rok
64 KB
XI
Załączniki
 
1Plan wydatków placówek oświatowych163 KB
2Plan wydatków rad dzielnic na 2009 rok  227 KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 10.02.2009