Wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi

Rozstrzygnięcie konkursu:
„Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni” 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 10378/09/V/P z 21.04.2009 r. przyznał dotację na realizację zadania: „Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni” w kwocie 15.200 zł brutto Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik” przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 22.04.2009