Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11827/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.08.2009 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży  w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymały:

 
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia w kwocie 43.425,00 zł brutto
  • Stowarzyszenie „Eleusis” w kwocie: 8.950,00 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Data udostępnienia informacji: 26.08.2009