Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:  „Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju"


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12832/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania ”Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju” w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymało: 

Stowarzyszenie "Centrum Współpracy Młodzieży" - w kwocie 413 883,50 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 20.11.2009