Profilaktyka przez sport

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 13227/09/V/0 z dn. 15.12.2009r.                                 przyznał dotacje na realizację zadania: „Profilaktyka przez sport” następującym podmiotom:  -   Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania: 1.„Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2010” w kwocie 13.360 zł2. „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w Turnieju Piłki Nożnej połączonym z festynem rodzinnym w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 4.263 zł - Klubowi Kolarskiemu „TREK” Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania: „Uwierzyć w siebie-kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień” w kwocie 3.847 zł - Fundacji „Szkwał-Morze dla Młodzieży” z siedziba w Gdyni, ul. Rozewska 26/2, 81-055, NIP 9581599580 na dofinansowanie zadania: „Integracja i aktywizacja osób zagrożonych uzależnieniami poprzez uprawianie żeglarstwa” w kwocie 8.530 zł. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 16.12.2009