Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 13228/09/V/0 z dn. 15.12.2009r.                                 przyznał dotację Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”   w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD” z terminem realizacji od 02.01.2010-31.12.2011r. w następujących kwotach:-         25.000 zł w 2010r.-         26.500 zł w 2011r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 16.12.2009