Ochrona Zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 13226/09/V/0 z dn. 15.12.2009r.                                 przyznał dotację Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wojewódzki w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wizyty domowe lekarzy specjalistów u chorych na SM mieszkańców Gdyni” w okresie 02.01.2010-31.12.2011r. w następujących kwotach:-         w roku 2008  86.000 zł-         w roku 2009  90.000 zł 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 17.12.2009