działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań dotyczących działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni. 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13343/09/V/P z 22 grudnia 2009 r.
przyznał dotacje na 2010 r. na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
mieszkańców Gdyni następującym podmiotom: 
L.p.WnioskodawcaNazwa zadaniaPrzyznana kwota
(w zł)
1.Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych w Gdyni8.200
2.Fundacja Ochrony Praw Dziecka Pełna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin  54.000
3.Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział RejonowyWyjazd integracyjny do Łeby połączony z nauką mowy przełykowej8.000
4.Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi  23.000
5.Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich Wsparcie psychologiczne, utrzymanie formy fizycznej kobiet po leczeniu raka piersi oraz zapobieganie obrzękom limfatycznym 27.500
6.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych 9.000
7.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział WojewódzkiUtrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane aktywnych zawodowo, mieszkańców Gdyni15.000
8.Towarzystwo Opieki nad OciemniałymiWczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących 60.000
9.Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza Sport, turystyka, kultura – droga do zwiększania samodzielności osób niepełnosprawnych 6.000
10.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHAPomoc asystenta skierowana do osób niesłyszących 6.000
11.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA Rehabilitacja dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych 4.500
12.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHAWyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niedosłyszących i niesłyszących8.000
13.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy sami”OCZKO – popołudniowe zajęcia integracyjno-wspomagające dla dzieci niewidomych i niedowidzących w normie intelektualnej i ich rodzin 20.000
14.Stowarzyszenie Przyjaciół IntegracjiKonsultacje prawno-ekonomiczne dla osób z niepełnosprawnością10.000
15.Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół „Piast”Pokonajmy ograniczenia6.000
16.Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski  XIII Zlot Osób Niesłyszących – z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 1.300
17.Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski  Podróż Kulturowa Szlakiem Pierwszych Piastów i zabytki Wrocławia 1.200
18.Fundacja Strefa TangaProwadzenie zajęć dla młodzieżowej formacji tanga „Zakochani w tańcu”5.000
19.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni  Studio Rozwijania Twórczości Teatru BRO – kontynuacja zadania17.000
20.Klub Sportowy Niepełnosprawnych START-GDYNIA Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 3.000
21.Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAAktywni – klub samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych 6.000
22.Fundacja Patmos Bądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców – kontynuacja zadania60.000
23.Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Rehabilitacja, a aktywność życiowa17.500
24.Fundacja DOGTORProwadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji DOGTOR oraz placówkach współpracujących 34.000
25.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Spotkania integracyjne 3.200
26.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym    Likwidacja barier związanych z niepełnosprawnością: program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem z Gminy Gdynia 47.000
27.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinSprawność15.000
28.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinIntegracja i rehabilitacja 6.500
29.Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”Kajakiem po Wdzie – spływ kajakowy rzeką Wdą, jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych po przebytych kryzysach psychicznych z terenu Miasta Gdyni 4.100
 RAZEM 486.000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 24.12.2009