Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań dotyczących działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni. 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9189/09/V/P z 27 stycznia 2009 r. przyznał dotacje na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni następującym podmiotom:  
 L.p. Podmiot Nazwa zadaniaPrzyznana kwota
(w zł)
1.Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski XII Zlot Osób Niesłyszących – z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 
1.000
2.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GdyniStudio Rozwijania Twórczości Teatru BRO  

14.000
3.Fundacja PatmosBądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców – kontynuacja programu 

34.000
4.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Spotkania integracyjne 

3.000
5.Fundacja Ochrony Praw DzieckaPełna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin 


      38.501  
6.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niedosłyszących i niesłyszących   

6.900
7.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Pomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych


5.000
8.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”Rehabilitacja dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych  

6.000
9.Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Rehabilitacja, a aktywność życiowa 
15.000
10.Stowarzyszenie Pomocy Osobom AutystycznymLikwidacja barier związanych z niepełnosprawnością: program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem    


39.879
11.Polskie Towarzystwo Stwardnienia RozsianegoWzmocnienie rehabilitacji psychospołecznej pod hasłem „Mocni Razem”                            
8.000
12.Polskie Stowarzyszenie DiabetykówEdukacja chorych na cukrzycę, wymiana doświadczeń  
3.000
13.Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”Znam moje Pomorze – spotkania dla osób niepełnosprawnych 2009 
4.000
14.ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju Klub działań różnych. Popołudniowe zajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnych   

8.000
15.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Nie jesteś sam – program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin - kontynuacja


18.720
16.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych  
3.000
17.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej – rozwijamy się przez uprawianie turystyki   

1.000
18.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”Ekshalibór – integracyjny obóz letni 
3.000
19.Fundacja DOGTORProwadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących 

20.000
20.Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu CiszaZajęcia rekreacyjno – sportowe najlepszym lekarstwem na przezwyciężenie uzależnień – daj mi szansę  

4.500
21.Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”Sobotnie zajęcia klubowe – kontynuacja – jako sposób zagospodarowania wolnego czasu osobom po przebytych kryzysach psychicznych 


5.000
22.Fundacja Otwarta GdyniaSam sobie szefem – szkolenia z zakresu form samozatrudniania osób niepełnosprawnych  

5.000
23.Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dom Marzeń” Podróże donikąd + twórcze spotkania = wyprawa po złote runo  


8.000
24.Fundacja Strefa TangaZajęcia taneczno – ruchowe „Kocham tango” 
3.000
25.Klub sportowy niepełnosprawnych Start - GdyniaSport wyczynowy osób niepełnosprawnych


3.000
26.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinIntegracja i rehabilitacja 

8.000
27.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinSprawność 

11.500
 RAZEM 
280.000
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 29.01.2009