Aktywizacja gdyńskiej młodzieży


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
"Aktywizacja gdyńskiej młodzieży"


 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12758/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży” w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymało:
 
  • Stowarzyszenie "Centrum Współpracy Młodzieży" - w kwocie 121.090 zł brutto

 

  • Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Gdynia im. "Bohaterów Gdyni" - w kwocie 20.000 zł brutto 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data udostępnienia informacji: 16.11.2009