Umowa na usługę "zakładanie terenu zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni wraz z pielęgnacja nasadzeń"

Numer umowy:KB/790/SMO/9/W/2009
Data podpisania:03.11.2009
Przedmiot zamówienia:Zakładanie terenu zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni wraz z pielęgnacja nasadzeń.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:P.U.H. "Lofan" sp. z o.o., ul. Węglowa 42, 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia:100 733 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maura Zaworska-Błaszkiewicz
Telefon:058 620 72 86
E-mail:ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Biurze Ogrodnika Miasta
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Data udostępnienia informacji: 18.12.2009