Umowa na usługę nasadzenia pnączy i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnia pielęgnacją

Numer umowy:KB/789/SMO/8/W/2009
Data podpisania:30.10.2009
Przedmiot zamówienia:Usługa nasadzenia pnączy i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ewa Ostrzyniewska-Patyna "Platan", ul. Amona 26, 81-601 Gdynia
Wartość zamówienia:94 500 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maura Zaworska-Błaszkiewicz
Telefon:058 620 72 86
E-mail:ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Biurze Ogrodnika Miasta
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Data udostępnienia informacji: 18.12.2009