Umowa dotycząca tablic oraz odbioru i złomowanie starych tablic rejestracyjnych.

Numer umowy:31/OB./1-W/2010
Data podpisania:31.12.2009 r.
Przedmiot zamówienia:Dostawa tablic rejestracyjnych i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:GAB-RAT Sp. z o.o., 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 20
Wartość zamówienia:1.131.986,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Dagmara Syjczak-Świdkowska
Telefon:0 58 668 87 37
E-mail:pojazdy@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów pok.59
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data udostępnienia informacji: 07.01.2010