Wynajem powierzchni reklamowych na budynkach dla potrzeb kampanii promującej zlot żaglowców " The Tall Ships' Races 2009 Gdynia"

W dniu 03.03.2009 r. zawarta została umowanr SK/ 601/MG/133-W/2009  pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  a Sp. z o.o Reklama Pomorska, z siedzibą w Gdańsku, 80-125, ul. Zielony Stok 31/4 na kwotę 95 160,00 zł brutto na wynajem powierzchni reklamowych na budynkach dla potrzeb ekspozycji plakatów wielkoformatowych promujących zlot żaglowców "The Tall Ships' Races 2009 Gdynia". w okresie od 1 maja 2009 do 30 czerwca 2009.
Zamówienia udzielono w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 usy. 1 pkt.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami).
Nr sprawy EZP 340/15/MG/09

Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości-Referacie Promocji Gdynia, ul. Legionów 130, pok. nr 9.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 02.04.2009