promocja Miasta Gdyni przez Polski Związek Koszykówki


W dniu 27 maja 2009 r zawarta została pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  a Polskim Związkiem Koszykówki,  z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 10,  umowa nr SK/986/MG/258-W/2009.
Przedmiotem umowy jest promocja Gdyni przez Polski Związek Koszykówki w podczas Mistrzostw Europy Koszykarek do lat 20-tu oraz podczas meczu Mistrza Polski w koszykówce kobiet zespołu LOTOS PKO BP Gdynia z reprezentacją  Białorusi.
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki  -art. 67 ust.1 pkt.1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych -Wykonawcy udzielono zamówienia na kwotę 400 000 zł netto. (488 000 zł brutto).
Nr ewidencyjny postępowania  EZP/340/72/MG/09.
Oryginał umowy znajduje się w Referacie Promocji UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 05.06.2009