Promocja Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia podczas jubileuszowego meczu z okazji obchodów 80-lecia klubu Arka Gdynia

Numer umowy:SK
Data podpisania:27.10.2009
Przedmiot zamówienia:Realizacja promocji Gdyni przez Sportową Spółką Akcyjną Arka Gdynia podczas jubileuszowego meczu z okazji obchodów 80-lecia klubu Arka Gdynia.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sportowa Spółka Akcyjna Arka Gdynia ul. Olimpijska 5 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia:109 426,23 zł netto 133 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon:058 668 25 43
E-mail:polityka-nieruchomosci@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Referacie Promocji.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 30.10.2009