Promocja Gdyni przez Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.

W dniu 29 września 2009 r. zawarta została umowa nr SK/1742/MG/508-W/2009 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, a Gdyńskim Klubem Koszykówki Arka S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21.
Przedmiotem umowy jest promocja Gdyni przez Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. podczas imprezy "Mistrzowskie Otwarcie", której organizatorem jest GKK Arka S.A., a która odbywa się 5 października.
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wykonawcy udzielono zamówienia na kwotę 275500 zł netto (336110 brutto).
Nr ewidencyjny postępowania EZP/340/126/MG/09.
Oryginał umowy znajduje się w Referacie Promocji UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 05.10.2009