Organizacja imprezy artystycznej pt. " I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"

Numer umowy:SK/2247/MG/622-W/2009
Data podpisania:04.12.2009 r.
Przedmiot zamówienia:organizacja imprezy artystycznej pt. I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem towarzyszącej akcji charytatywnej na rzecz rodzinnych domów dziecka
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"Bogart sc Agencja Artystyczna", ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk
Wartość zamówienia:300 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon:58 668 25 43
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 14.12.2009