dzierżawa powierzchni reklamowych na potrzeby letniej kampanii promującej miasto

 W dniu 15.04.2009 r zawarta została umowa nr SK/874/MG/223-W/2009 na kwotę 323 tysiące złotych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą   81-382 Gdynia, al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 a Spółką Z o.o. Clear Channel Poland, z siedzibą  00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22. Przedmiotem umowy jest dzierżawa na okres maja i czerwca nosników typu City Light i billboard.
Zamówienia udzielono w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67.1 pkt.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Nr EZP 340/43/MG/09
Oryginał umowy znajduje się Referacie Promocji UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 15.05.2009