druk 2220 plakatów wielkoformatowych promujących letnią kampanię miasta Gdyni

W dniu 05.05.2009 r zawarta została umowa nr SK/875/MG/224-W/2009 na kwotę 104 920,00 zł brutto pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 a Print&Display, 02-690 Warszawa, ul. Bokserska  7. Przedmiotem umowy jest druk 2220 plakatów wielkoformatowych.
Zamówienia udzielono w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art 69-73 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Nr sprawy EZP/340/59/MG/09
Oryginał umowy znajduje się w Referacie Promocji UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 15.05.2009