Organizacja sceny Alter Space w ramach Heineken Open'er Festival 2009

Numer umowy:SK/1171/Ok/100-W/2009
Data podpisania:
Przedmiot zamówienia:organizacja sceny Alter Space w ramach Heineken Open'er Festival 2009, niektórych elementów technicznych Heineken Open'er Festival 2009 oraz honoraria 2 artystów Heineken Open'er Festival 2009
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Alter Art Festival sp. z o.o.
Wartość zamówienia:1 500 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Włodzimierz Grzechnik
Telefon:58 668 81 66
E-mail:wydz.kultury@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Joanna _Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 01.07.2009
Data udostępnienia informacji: 29.06.2009
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 09:29 Korekta Natalia Spychalska