Zawarcie umowy z Wykonawcą - zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport w projekcie dofinansowanym z EFSMiasto Gdynia
 
Gmina Kosakowo
logo Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. (58) 66 88 000, fax: (058) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl

logo Kosakowa
Projektodawca
 
Partner
Logo projektu EFS Kompetentny SamorzadBiuro Projektu: Aleja Marszałka Piłsudskiego 18
81- 382 Gdynia,
tel: (58) 668 84 44, (58) 668 84 40,
fax (58) 668 84 45
 
   


Zawarcie umowy na zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali oraz transport dla 20-osobowych grup uczestniczących w 15 edycjach 2-dniowych warsztatów oraz osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w ramach projektu pn.: „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”. 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Centrum Hotelowo – Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka Spółka Jawna, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk, województwo pomorskie.

DATA PODPISANIA UMOWY: 19 sierpnia 2009 r.

TERMIN REALIZACJI UMOWY: 14.09.2009 r. – 18.06.2010 r.

WARTOŚĆ UMOWY: 88 844,00 zł netto, 96 488,65 zł brutto.

 

Projekt: Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo, zgodny z Umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00.001/08-00 z dnia 17 grudnia 2008 r. dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
logo POKLProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegologo EFS UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Data udostępnienia informacji: 19.08.2009