Umowa na zakup sprzętu komputerowego

Numer umowy:SK/1811/SI/45-W/2009
Data podpisania:3.12.2009
Przedmiot zamówienia:zakup sprzętu komputerowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Alico sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 481 80-309 Gdańsk
Wartość zamówienia:393 635,44 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 371
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni - Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 11.12.2009