Umowa na usługe serwisowa oprogramowania

Umowa na świadczenie usługi serwisowej oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu JST
zawarta 29.09.2009 r. z firmą :
Ośrodkiem  Produkcyjno-Wdrożeniowym Doskomp
93-036 Łódź
ul. Piotra Skargi 12

wartość umowy 61 000,00 zł brutto

Postępowanie EZP 340/109/SI/09 prowadzone w trybie z wolnej ręki (art.67 ust. 1 pkt 1 b Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 07.10.2009