Umowa na uruchomienie i utrzymanie na terenie Miasta Gdyni 32 bezprzewodowych punktów dostepu do sieci internet

Numer umowy:KB/783/SI/1/W/2009
Data podpisania:30.11.2009
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie na terenie Miasta Gdyni sieci 32 bezprzewodowych punktów dostępu sieci Internet
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:E-TEC NETWORKS ul. Solna 7b 81-577 Gdynia
Wartość zamówienia:279 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 371
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 10.12.2009