Umowa do system obsługi dochodów miasta

Umowa zawarta 26.06.2009 r. w wyniku postepowania EZP 340/136/SI/08 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiot umowy: dostawa, instalacja, wdrożenie, asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznej obsługi dochodów miasta.

Wykonawca:
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA
ul. Mikołowska 100
Katowice

wartość umowy: 899 091,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 28.07.2009