Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 140 mln zł

Numer umowy:KB/24/KB/2009,KB/25/KB/2009
Data podpisania:25.11.2009r.
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 140 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów: część I 80 mln zł część II 60 mln zł.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. II POMORSKIE Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Wartość zamówienia:Część I 16.525.912,35 zł Część II 10.806.498,65 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Sakowicz
Telefon:58 668 8278
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data udostępnienia informacji: 26.11.2009