Przebudowa budynku wymiennikowni na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej i klubu Seniora w Gdyni przy ul. Widnej 8

Numer umowy:KB/757/MB/60/W/2009
Data podpisania:02 listopada 2009
Przedmiot zamówienia:Przebudowa budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczenia dla Klubu Seniora przy ul. Widnej 8
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Usługowo-Handlowa "LEMAR" W & M Hartuna Spółka Jawna w m. Skarszewy ul. DRogowców 2
Wartość zamówienia:946785,47 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Roman Witowski
Telefon:058-668-23-01
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pokój 311 w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data udostępnienia informacji: 02.12.2009